تبلیغات
درون پر هیاهو - یادی از قیصر
قطار میرود
     تو می روی 
               تمام ایستگاه می رود
          و من چقدر ساده ام 
                                       که سالهای سال
                                                     در انتظار تو
 کنار این قطار رفته ایستاده ام
                  و همچنان به نرده های ایستگاه رفته
          تکیه داده ام.....
                                  
          
                        ......................................................................................
   
آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست
حق با سکوت بود
               صدا در گلو شکست
آن روز های خوب که دیدیم 
                              خواب بود 
خوابم پریدو
                خاطره ها در گلو شکست .........

تاریخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392 | 10:30 ق.ظ | نویسنده : پریوش متفکر | نظرات