تبلیغات
درون پر هیاهو - جلسه
کاش همیشه حرمت ها نگه داشته بشه کاش همیشه آدم ها حداقل حفظ ظاهر کنن جلوی همدیگه
الا توی جلسه مدیرمون رو حسابی کوبیدن آدم خوشنامی نیست کارش رو هم خوب انجام نمیده گرچه دانشجوی فوق لیسانسه ولی سوادش در حد دیپلم هم نیست ظاهر خوبی هم نداره این پست هم بخاطر سر تقی و  ج ا ن ب ا ز ی بهش دادن ولی با این همه تفاسیر اصلا مناسب نمی دونم یه مدیر اینطوری تو یه جلسه زیر سوال بره و کوبیده بشه
آخه یه اداره روی پاش بند میشه وقتی سلسله مراتب توش معنی نداشته باشه 
منظور من اعتراض نیست اعتراض بجاش خوبه ولی اینجا توهین و بی ادبی جای همه چیز رو گرفته

http://www.google.com/imgres?hl=en&biw=1039&bih=619&tbm=isch&tbnid=ysxEvdaN44a6eM:&imgrefurl=http://kermanshah.basij.ir/%3Fq%3Dnode%26page%3D66%26quicktabs_2%3D1&docid=0xN3NkITwJsnrM&imgurl=http://kermanshah.basij.ir/sites/default/files/2013-02-19-0901.jpg%253F1361518361&w=3264&h=1832&ei=G0soUrqDNuGT0AWksIGQCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:21,s:0,i:152&iact=rc&page=2&tbnh=168&tbnw=289&start=12&ndsp=16&tx=90&ty=96

عکس تزئینی استتاریخ : پنجشنبه 14 شهریور 1392 | 12:35 ب.ظ | نویسنده : پریوش متفکر | نظرات